Siyamder'den Gençlere Ödüllü Fotoğraf Yarışması!

“İnsan Ne ile Yaşar” Fotoğraf Yarışması Katılımcılarını Bekliyor...

07 / 01 / 2019

Siyamder'den Gençlere Ödüllü Fotoğraf Yarışması!

“İnsan Ne ile Yaşar” Fotoğraf Yarışması Nedir?

“İnsan Ne ile Yaşar” Fotoğraf Yarışması, Sivil Yaşam Derneği ve ortak kurumlar/kuruluşlar aracılığıyla gençlerimiz, genç sanatçılarımız ve onların gözleri aracılığıyla, ülkemizin gerçekliklerine sanatın güzel anlatımı ve yorumuyla ulaşmak adına tasarlanmış bir projedir.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Lewis Hine’ın, “Eğer hikayeyi sözcüklerle anlatabilseydim, yanımda sürekli bir fotoğraf makinesi taşımaya ihtiyaç duymazdım.” sözünü kendine motto edinen ve bu gaye ile hareket eden projemiz; anlatılamayan hikayeleri anlatarak, doğanın ve insanların sessiz yaşantılarına bir anlam çerçevesi oluşturarak ve bunu günümüz dünyasının var olan sorunlarıyla yüzleşircesine, bakılmayan açılardan bakarak, görülmeyen kareleri görerek soyut görsellik içerisinde somut gerçekliğe ulaşmayı kendine hedef edinmiştir.

Ülkemizin büyük sanatçılarından Ara Güler’in vefatının ardından onun bu ülkeye bıraktığı üstün mirasın hatırasını da güzel bir program ile yaşatmak arzularımız
arasındadır. Güzel ülkemizin güzel insanlarına sanatı ve sanatın olumlu etkilerini yansıtmak, medeniyetin meyvelerine ulaşılabilen her yoldan ulaşmak için…

Konu ve Amaç

“İnsan Ne ile Yaşar” konulu/temalı yarışmanın gerekçesi insanların geçmişten günümüze hayat idameleri konusunda arzularının ve ihtiyaçlarının uğradığı değişimi gözler önüne sermek; günlük yaşantımız içerisinde zamanımızın büyük çoğunluğuna sahip olan olguların gereklilikleri ve hayatımıza olan etkilerini somut çıktılar ile değerlendirmektir.


Kategori ve Bölümler

“İnsan Ne İle Yaşar Fotoğraf Yarışması” Sayısal (dijital) kategoride ve renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

 


Genel Katılım Koşulları

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma, fotoğrafa meraklı herkese açıktır.
Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 1 (bir) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmada ödül ve/veya sergileme almış bir fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) kabul edilmez. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
Katılımcı,belirtilen mail adresine yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır

Kural İhlali Yapan Kişiler Hakkında:

 Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.Düzenleme Kurulu ve Sivil Yaşam Derneği, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Sivil Yaşam Derneğinin ilgili birimini bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Teknik Bilgiler:

Fotoğraflar jüriye e-posta yoluyla iletilir. Fotoğraf sahibiyle ilgili hiçbir veriye yer verilmeksizin gönderilen fotoğraflar jüri tarafından incelenir. Jürinin 1-10 arasında puanlamasına sunulur. Puan ortalamalarına göre sıralama oluşturulurYarışma başvuruları e-posta üzerinden yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi ( kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.Gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza , logo vb bilgiler bulunmamalıdır.Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte kaydedilmeli, dosyaların boyutları 2 MB (Siyah-Beyaz için 1 Mb)’den az olmamalı, 10 MB’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.Eserler 5 Ocak 2019 – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında kultursanat@siyamder.org adresine ad, soyad, telefon numarasını da içerisinde bulunduran bir mail ile gönderilmelidir.

İsimlendirme: 

Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 32 karakter olmalıdır.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Fotoğrafların isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Taylan Saykan” isimli katılımcı için taysy veya tyskn veya tlsyn gibi).
Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Taylan Saykan isimli katılımcının “otobüs durağında” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRtylsn_otobus_duraginda” gibi olur.

Yarışma Takvimi: 

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 30 Nisan 2019
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 1-31 Mayıs 2019
Sonuç Bildirim Tarihi : 5 Haziran 2019
Ödül Töreni : Sivil Yaşam Derneği 11. Ulusal Genel Kurulu

Ödül ve Sergilemeler:

Birincilik
İkincilik
Üçüncülük

Ödüller yarışma süresi içerisinde duyurulacaktır.

Yarışma Sekreteryası – İletişim

Kurum adına sekreterya ve iletişimi yürütecek birim:
Sivil Yaşam Derneği Ulusal Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörlüğü
E-posta: kultursanat@siyamder.org
Kurumsal Adres: Görükle Sakarya Mah. Güvercin Sok. No:5, 16240 Nilüfer, Bursa, Türkiye
Kurumsal Telefon: +90 (224) 480 00 18

 

< Diğer Etkinlik haberlerine git
Kaş Kısa Film Festivali Kadıköy’de

Kaş Kısa Film Festivali Kadıköy’de

25. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Ankara'da

25. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Ankara'da

Adana Tiyatro Festivali Başladı

Adana Tiyatro Festivali Başladı

39  Basamak İzmir'de perde diyor

39 Basamak İzmir'de perde diyor